Byaregårdens Brygghus

samarbete med tekniker på marks gymnasium

Under läsåret 13-14 har teknikprogram på Marks Gymnasium samarbetat i "skarpt läge" med att sätta ihop och automatisera Byaregårdens nya tapplinje. Etikettering, flaskfyllning, korkning ska ske i en enda linje med automatstyrning så att vi minskar vår egen "mankraft" & jobbar mer ergonomiskt.