Byaregårdens Brygghus

Så här brygger vi öl

  1. inmäskning
  2. urlakning
  3. kok
  4. kylning
  5. jäsning
  6. lagring
  7. buteljering
  8. efterjäsning flaska